Kes me oleme?

Mittetulundusühing Tartumaa Noortekogu (edaspidi: TMNK) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute, kes tunnustavad TMNK põhikirja, iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, ning mille koosseis on valitud või delegeeritud Tartumaa valdade noorteesindaja.

TMNK põhiülesandeks on võimaldada noortel aktiivselt osaleda ühiskondlikus elus Tartumaal.

Visioon
Tartumaa Noortekogu (TMNK) on pidevalt arenev organisatsioon, kes seisab kindlalt
Tartumaa noorte huvide ja noortevaldkonna arendamise eest. TMNK on peamine
noortevaldkonna ekspert maakonnas, kelle arvamust kuulatakse. TMNK juhtimine on
läbimõeldud ja sihikindel, organisatsiooni liikmed on ühtehoidvad ning tunnevad koostööst
rõõmu.
Missioon
Tartumaa Noortekogu missiooniks on seista Tartumaa noorte huvide eest nii maakondlikul kui
ka kohalikul tasandil, olles vahelüliks noortele ja ametnikele. TMNK seisab noorte osaluse ja
noortele võimaluste loomise eest maakonnas, koordineerib kohalike noortevolikogude
tegevust ja vahendab noorteinfot.