Vabandame, koduleht uuendamisel.

Ajutiselt on Tartumaa Noortefondi "Noortelt Noortele" meede ja taotlusvorm kättesaadav siin:

Tartumaa Noortefond toetab endiselt Tartumaa Arendusseltsi endistes piirides olevaid omavalitsusi (haldusreformi-eelsed Tartumaa omavalitsused, v.a Rannu ja Rõngu vald, Elva ja Tartu linn).

Taotlustähtajad 2017:
15. oktoober ja 1. detsember.

Tartumaa Arendusseltsi ja Tartumaa Noortekogu koostööprogramm Tartumaa Noortefond „Noortelt noortele“

Tartumaa Noortefondi eesmärk on toetada Tartumaa Arendusseltsi (TAS) tegevuspiirkonna (Tartu maakonna, v.a. Rõngu ja Rannu vald ning Elva ja Tartu linn) noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda.


Noortefondi tegevussuunad:

  1. ühiskondlike väärtuste kujundamine,
  2. elukeskkonna parendamine,
  3. avatuse ja tolerantsuse suurendamine.


Sihtgrupp
Noortefondi sihtgrupp on noored vanuses 12–26, eelistatud. Vähemalt pooled projektimeeskonna liikmetest peavad kuuluma sihtgruppi. Otsesed kasusaajad peavad olema sihtgrupist. Projektijuht peab olema sihtgrupist.

Toetussummad:
minimaalne toetussumma projekti kohta 63 EUR,
toetusmäär kuni 100%,
iga taotlusvooru maksimaalne jaotussumma on 2157 EUR,
eelnevates voorudes jagamata jäänud raha kandub üle järgmiste voorude lisaks.